Author Archive: admin

Author Archives for admin

§ 1
Postanowienia ogólne Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez MOTO DORADCA (zwanym dalej Usługodawcą) świadczonych w postaci szkoleń stacjonarnych oraz za pośrednictwem serwisu internetowego wwwmotodoradca.tv, zwanego dalej Serwisem, zasady korzystania z tych usług i zasady ochrony danych osobowych Uczestników szkoleń.

2. Uczestnikami szkoleń (zwanymi dalej Usługobiorcami) mogą być wszyscy zainteresowani, po spełnieniu warunków uczestnictwa, określonych na stronie Serwisu.

3. Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem, co potwierdzają przed zakupieniem usługi.

4. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia zapoznanie się z nim, jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili zawarcia umowy. 
5. Usługobiorca ma obowiązek zapewnienia, aby wskazany przez niego Uczestnik szkolenia zapoznał się z Regulamin [...]

Back to top